Fluid width Wide width Thin width   Increase size Default size Decrease size
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
October
03
2023
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)
Avís legal PDF Imprimeix Correu electrònic
Gafisco.com és titularitat de GABINETE FISCAL-CONTABLE BALLESTER Y ASOCIADOS, SL, des d'ara Gafisco, amb N.I.F. B-63534457 i domicili social a Barcelona, carrer Plaça del Doctor Letamendi 37, Ent 1ª (08007). Telèfon: 931.124.797

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

La utilització d'aquest lloc web (incloent el mer accés) esta subjecta a les següents condicions d'ús. Preguem llegeixi atentament les mateixes. La utilització de la informació continguda en aquesta web implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna aquestes condicions.

1.- La informació continguda en aquesta web és només per a ús propi. Està totalment prohibit distribuir o reproduir tot o part del seu contingut per a altres fins, de cap manera. L'incompliment d'aquesta norma serà considerat com una infracció dels drets de propietat intel·lectual. Aquest incompliment podrà comportar l'inici dels corresponents procediments civils i/o legals contra la persona o entitat responsable.

2.- El material i informació continguda en aquesta pàgina té una finalitat únicament informativa i els mateixos poden ser modificats o actualitzats sense previ avís.

3.- Els serveis esmentats en la pàgina web poden diferir del contingut del lloc web o bé poden no estar disponibles. La pàgina web no deurà sota cap circumstància ser utilitzada o considerada com un servei. Per això, l'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en la pàgina web, sense prèviament recórrer a l'assessorament professional.

4.- Gafisco no serà responsable dels problemes causats per consultar o utilitzar la pàgina web. Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals no s'exerceix cap control, Gafisco no es fa responsable, en cap manera, del contingut d'aquestes pàgines.

5.- Gafisco no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. Per tant Gafisco no respon pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

PROTECCIÓ DE DADES

1.- La informació recaptada dels usuaris d'aquest lloc web, és tractada amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes on-line, aquesta informació és utilitzada exclusivament per a respondre a les qüestions plantejades. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altra fi.

2.- Gafisco no utilitza cookies per a accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant això, es reserva el dret de modificar el seu criteri respecte a l'ús de cookies.

3.- Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d'aquests serveis, Gafisco precisa recaptar de l'usuari determinats dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l'usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

4.- En relació a les dades recaptades, segons l'exposat en els apartats anteriors, l'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: GABINET FISCAL-COMPTABLE BALLESTER I ASSOCIATS, SL, Plaça del Doctor Letamendi 37, Ent 1ª, 08007, Barcelona (Espanya). La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

5.- Gafisco guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Gafisco complirà aquests deures d'acord amb l'establert per la normativa aplicable.

Copyright © 2008 Gabinet Fiscal-Comptable Ballester & Associats. Tots els drets reservats.

 

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al utilizarlo. / Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència al utilitzar-lo. Puede cambiar la configuración u obtener más información en: / Pot canviar la configuració o obtenir més informació a: Política de cookies.

Acepto las cookies de este sitio / Accepto les cookies d'aquest lloc.