Fluid width Wide width Thin width   Increase size Default size Decrease size
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
October
03
2023
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)
Fiscal PDF Imprimeix Correu electrònic

Plenament conscients de la complexitat i confidencialitat d’aquest tipus d’assessorament, el mateix serà sempre realitzat per un únic professional, per a cada client. Dit d’una altra manera, els garantim que sempre tractaran amb el mateix professional.

En aquesta àrea, iniciem els nostres serveis amb un estudi d’antecedents per a confeccionar un informe preliminar de la situació tributària del client, sigui quin sigui la seva naturalesa, grandària o forma jurídica . Finalitzat aquest, al mateix temps que li informem sobre la seva situació tributària, li presentarem les possibles actuacions i alternatives fiscals, econòmicament més avantatjoses, al nostre judici, perquè vostè prengui, amb coneixement de causa, les decisions que més convinguin al seu interès.

Al ser aquesta una de les àrees més consolidades del nostre despatx, únicament els presentem, a títol enunciatiu, alguns dels serveis prestats:
 • Regularitzacions tributàries.
 • Resolució de consultes tributàries.
 • Planificació tributària.
 • Fiscalitat internacional.
 • Assessorament i assistència a inspeccions i comprovacions tributàries.
 • Fiscalitat de no residents.
 • Assessorament d'empreses familiars, cooperatives, societats laborals i  comunitats de béns.
 • Assessorament, confecció i presentació de tot tipus de declaracions tributàries.
 • Plantejament i presentació de recursos.
 • Servei 24 h per a consultes tributàries fora de l'horari d'oficines.
 • Altres.
 

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al utilizarlo. / Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència al utilitzar-lo. Puede cambiar la configuración u obtener más información en: / Pot canviar la configuració o obtenir més informació a: Política de cookies.

Acepto las cookies de este sitio / Accepto les cookies d'aquest lloc.